Дундад азийн гөлөг 250,000 төг, Кангалийн гөлөг 500,000 төг, Ротвейлерийн гөлөг 400,000 төг тус тус зарна. Утас : 88113657

Posted by 123456 123456
Options
Дундад азийн гөлөг 250,000 төг, Кангалийн гөлөг 500,000 төг, Ротвейлерийн гөлөг 400,000 төг тус тус зарна. Утас : 88113657